Vodstvo

Vodstvo Društva Fran Govekar Ig

 • Predsednica - Alenka Jeraj
 • Podpredsednik - Janez Tavželj
 • Tehnični vodja - Janez Tavželj
 • Tajnica - Jelka Piškurič
 • Blagajnik - Franci Žerovnik


Člani Upravnega odbora po skupinah:

 • ŽPZ - Vesna Mencej, Emilijana Meglič
 • MPZ - Dušan Bivic, Franci Žerovnik
 • Borovničke - Tina Škulj, Primož Kristan
 • Likovna skupina - Anita Indihar Dimic, Aleš Hostnik
 • Lutkovna skupina - Mateja Jere Grmek
 • Gledališka skupina - Manca Hostnik
 • Turistično raziskovalna skupina - Dejan Veranič
 • Literarno glasbena skupina - Katja Krnc


Člani Nadzornega odbora:

 • Franc Stražišar
 • Zvonko Dobovšek
 • Veronika Trdan


Člani Disciplinske komisije:

 • Janez Gerbec
 • Stane Jeraj
 • Emilijana Meglič