Deprecated notice: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in system/modules/core/library/Contao/Database/Mysql.php on line 58
#0 [internal function]: __error(8192, 'mysql_connect()...', '/var/www/vhosts...', 58, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Database/Mysql.php(58): mysql_connect('localhost:3306', 'fgovek', 'fg99365pow')
#2 system/modules/core/library/Contao/Database.php(77): Contao\Database\Mysql->connect()
#3 system/modules/core/library/Contao/Database.php(160): Contao\Database->__construct(Array)
#4 [internal function]: Contao\Database::getInstance()
#5 system/modules/core/library/Contao/System.php(110): call_user_func(Array)
#6 system/modules/core/library/Contao/User.php(89): Contao\System->import('Database')
#7 system/modules/core/classes/FrontendUser.php(79): Contao\User->__construct()
#8 system/modules/core/library/Contao/User.php(151): Contao\FrontendUser->__construct()
#9 [internal function]: Contao\User::getInstance()
#10 system/modules/core/library/Contao/System.php(110): call_user_func(Array)
#11 index.php(41): Contao\System->import('FrontendUser', 'User')
#12 index.php(433): Index->__construct()
#13 {main}
O NAS - Podatki o društvu - Društvo FRAN GOVEKAR

Podatki o društvu

Društvo Fran Govekar Ig

Troštova ulica 5, p.p. 73, 1292 Ig

mobitel: 040-837-393

tel.: 01/2862-268

e-pošta: info@dfg.si

domača stran: www.drustvo-frangovekar.si

davčna št.: 50322150

TRR: SI56-9067-2000-0063-305

  • FRAN GOVEKAR

Pred desetletji aktivno kulturno umetniško društvo smo poimenovali po pisatelju in kulturnem delavcu Franu Govekarju.

Rojen je bil 9. decembra 1871 na Igu pri Ljubljani kot sin znanega učitelja in pedagoškega delavca Franceta Govekarja. Ljudsko šolo je obiskoval na Igu, leta 1886 pa so očeta premestili v Ljubljano, kjer je Fran obiskoval gimnazijo in na očetovo pobudo začel zapisovati ljudske pripovedke z rojstnega Iga. Objavljal jih je v Vrtcu pod psevdonimom Fr. Podkrimski. Po maturi leta 1892 je odšel na Dunaj študirat medicino. Študij je opustil in se posvetil pisanju. Na Dunaju se je osebno seznanil z nekaterimi pisatelji in si pridobil široko razgledanost na literarnem področju. Posebej zanimivo je bilo njegovo prijateljstvo z Ivanom Cankarjem. Sprva sta se zelo dobro razumela in je bil pet let mlajši Cankar nekakšen Govekarjev učenec, potem pa je začel hoditi svoja pota, njegova dela so bila vse bliže simbolizmu, kar pa 'učitelju' ni bilo všeč. Vendar je bil Cankar dovolj samozavesten, da je vztrajal in šel svojo pot.

Govekar je urejal študentski list Vesna, ob katerem so se zbirali slovenski visokošolci na Dunaju. Za list je marsikaj napisal. Vodil je tudi literarno društvo. Objavljal ni le v Vesni, pač pa tudi v Slovenskem narodu, Edinosti in v Ljubljanskem zvonu. Kot pisatelj se je navdušil za naturalistično smer in je tako veljal za novostrujarja. Njegov vzor je bil Emile Zola, spoštoval pa je tudi pisatelja Jare gospode, Janka Kersnika. Zgledoval se je glede zunanjih stvari, okolje in osebe, ki jih opisuje, so tipični za tedanje slovensko oziroma ljubljansko meščanstvo. Prikazal jih je kot nravstveno propadajoč sloj. V dunajskem obdobju je napisal tudi svoje najbolj znano in najznačilnejše delo, roman V krvi, ki pripoveduje o dvoličnosti in nemoralnosti slovenskega meščanstva. Velja za najpomembnejše slovensko naturalistično delo. Bistveno pri pisateljih naturalistih je, da človeka opazujejo z vidika njegovih bioloških, predvsem dednostnih danosti, manj pa vključujejo vpliv okolja. Roman je sprva naletel na odobravanje, potem na zavrnitev, končno pa ga je literarna zgodovina uvrstila med najpomembnejša dela slovenskega romanopisja.

V letu 1897 se je zaposlil kot sourednik liberalnega časopisa Slovenski narod. Istega leta se je poročil z učiteljico Minko Vasič. Imela sta tri hčere. Od tedaj naprej je manj pisal pa bolj deloval kot družbeni in kulturni delavec. Govekar je dramatiziral več klasičnih proznih del slovenske književnosti, ki so bila uprizorjena v gledališču, in napisal več dram. Med njimi je najpomembnejša tridejanka Grča. Od leta 1901 je bil magistratni uradnik, leta 1908 pa je postal prvi ravnatelj Drame v Ljubljani.

Po letu 1931, ko se je upokojil, se je še posvečal pisanju. Med njegovimi poznimi deli je pomemben še roman Svitanje, v katerem pripoveduje o dogajanju v času francoskih vojn. Umrl je 31. marca 1949 v Ljubljani.

V sodelovanju z njegovimi sorodniki, predvsem z njegovim vnukom Bogdanom Kilarjem smo zbirali gradiva in dokumente ter pripravili razstavo o življenju in delu Frana Govekarja. Stalna razstava je na ogled v Mladinskem domu na Igu.

Izdali smo dve spominski razglednici s podobo Frana Govekarja in v Govekarjevem letu pripravili likovni natečaj, katerega rezultat je bilo 7 Govekarjevih portretov, ki danes krasijo Knjižnico Ig, OŠ Ig, Občino Ig in nekatere druge institucije.

Decembra 2007 smo, v sodelovanju z Občino Ig, na nekdanjo šolo na Igu, kjer so živeli Govekarjevi, namestili spominsko ploščo.      V letu 2008 smo v knjižnici Osnovne šole Ig, v sodelovanju s šolo uredili Govekarjev kotiček. Od leta 2009 je vsak mesec v Knjižni Ig Govekarjev večer, na katerem predstavljamo različne avtorje, besedila in dela Frana Govekarja, razstavljamo slike naših slikar in slikarjev ...

  • DEJAVNOST

Prvotna aktivnost društva je bila predvsem ljubiteljska kultura, glavni dejavnosti pa petje in gledališko ustvarjanje. V društvu delujejo kar trije zbori (MPZ, ŽPZ in Borovničke). Z leti so se ustanavljale različne skupine: literarno - glasbena, lutkovna, gledališki odrasla in mladinska skupina ter likovna, ki se je v zadnjem času možno okrepila.

V zadnjem desetletju smo svojo dejavnost razširili na turizem, spoznavanje in predstavljanje naše občine ter njenih kulturnih in naravnih znamenitosti.

Z namenom predstavitve obdobja koliščarjev smo izvedli več projektov: Barje, ali te poznam in V deželi koliščarjev, za katerega smo prejeli celo priznanje za inovativen projekt. S pomočjo sredstev EU smo uredili stalno razstavo o življenju koliščarjev in že 4 krat organizirali prireditev Koliščarski dan, ki vsako leto privabi preko 1000 obiskovalcev. Uredili smo turistično informacijsko pisarno, ki je za obiskovalce odprta vsak dan. Organiziramo vodenja po razstavah, Igu in barju in se predstavljamo na različnih sejmih in turističnih prireditvah v bližnji in daljni okolici.

Društvo Fran Govekar Ig je bilo tudi organizator 10 - ih Podkrimskih pustnih karnevalov.

Preko 100 članic in članov se že dvajset let tudi, da bi bilo življenje v naši občini pestro in kulturno ter turistično obarvano, kar nam omogočajo naša zgodovina in naravne ter kulturne danosti. Vse lepo, kar imamo želimo predstaviti tudi tistim, ki prihajajo v naše kraje.