Anton Mrkun

Bil je duhovnik in prosvetni organizator.
Rodil se je leta 1876 na Igu in umrl leta 1961 v Clevelandu.